Chính sách Bảo mật cho Học Viện Nail

Chính sách Bảo mật Cập nhật lần cuối: 16 tháng 9 năm 2023

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Chính sách Bảo mật Miễn phí.

Sự giải thích và Định nghĩa

Sự giải thích

Những từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng nghĩa bất kể liệu chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Với mục đích của Chính sách Bảo mật này:

Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo ra cho bạn để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cơ quan liên kết có nghĩa là một đơn vị kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc đang dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu 50% hoặc hơn số cổ phiếu, sở hữu cổ phần hoặc các chứng quyền khác có quyền bỏ phiếu để bầu cử các giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty Firstman Vietnam, 74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Phú, TPHCM.

Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính của bạn, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang web, chứa chi tiết lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều ứng dụng của nó.

Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dữ liệu Cá nhân là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định.

Dịch vụ đề cập đến Trang web.

Nhà cung cấp Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.

Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ chính nó (ví dụ: thời gian truy cập trang).

Trang web đề cập đến Học Viện Nail, có thể truy cập tại https://hocviennail.com

Bạn đề cập đến cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc thực thể pháp lý khác thay mặt cho cá nhân đó để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tuỳ theo trường hợp.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các loại Dữ liệu được Thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể xác định được sử dụng để liên hệ hoặc xác định Bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn vào:

  • Địa chỉ email
  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Protocol Internet của Thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày thăm của Bạn, thời gian dành trên những trang đó, các định danh đặc biệt của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng cách sử dụng thiết bị di động hoặc thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cụ thể tự động, bao gồm nhưng không giới hạn vào loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, các định danh đặc biệt của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi mỗi khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng cách sử dụng thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin cụ thể. Các công nghệ theo dõi được sử dụng bao gồm các tín hiệu báo, thẻ và mã script để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

Cookie hoặc Cookie Trình duyệt.

Một cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể hướng dẫn Trình duyệt của Bạn từ chối tất cả Cookie hoặc chỉ định khi nào một Cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi Bạn đã điều chỉnh cài đặt Trình duyệt của Bạn để từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.

Tín hiệu Báo. Một số phần của Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là tín hiệu báo (còn được gọi là hình ảnh rõ ràng, thẻ pixel và hình ảnh rõ ràng một điểm) cho phép Công ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email và cho các thống kê liên quan khác về trang web (ví dụ: ghi lại sự phổ biến của một phần cụ thể và xác minh tính nguyên vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là Cookie “Cố định” hoặc Cookie “Phiên”. Cookie Cố định tồn tại trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn tắt máy, trong khi Cookie Phiên bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của Bạn. Tìm hiểu thêm về Cookie trên trang web của Trình tạo Chính sách Bảo mật Miễn phí.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie Phiên và Cookie Cố định cho các mục đích được mô tả dưới đây:

Cookie Cần thiết / Cookie Quan trọng

Loại: Cookie Phiên

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này là cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và để cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn việc sử dụng gian lận của tài khoản người dùng. Nếu không có Cookie này, các dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng Cookie này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.

Cookie Chấp nhận Chính sách / Thông báo

Loại: Cookie Cố định

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng Cookie trên Trang web hay chưa.

Cookie Chức năng

Loại: Cookie Cố định

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi sử dụng Trang web, chẳng hạn như nhớ thông tin đăng nhập của Bạn hoặc ngôn ngữ ưa thích của Bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hóa hơn và tránh việc Bạn phải nhập lại các lựa chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.

Để biết thêm thông tin về các loại Cookie chúng tôi sử dụng và sự lựa chọn của Bạn về Cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý việc đăng ký của Bạn làm người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cho phép Bạn truy cập các tính năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn như một người dùng đã đăng ký.

Đối với việc thực hiện hợp đồng: việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.

Liên hệ với Bạn: để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức truyền thông điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo cập nhật hoặc thông báo liên quan đến các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được thuê, bao gồm các bản cập nhật về bảo mật khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.

Cung cấp thông tin, ưu đãi đặc biệt và thông tin tổng quan về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp và tương tự những thứ mà bạn đã mua hoặc đã hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

Quản lý yêu cầu của bạn: để giải quyết và quản lý các yêu cầu của bạn đối với chúng tôi.

Cho việc chuyển nhượng kinh doanh: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, chuyển giao tài sản, tái cơ cấu, giải thể hoặc mua bán khác của một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, có thể là tài sản đang hoạt động hoặc trong trường hợp phá sản, giải thể hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân được chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi là một trong những tài sản được chuyển giao.

Cho mục đích khác: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các tình huống sau:

Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với Bạn.

Cho việc chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài chính hoặc sự mua lại của một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi cho một công ty khác.

Với các Công ty liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các Công ty liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty liên kết này tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Các công ty liên kết bao gồm Công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc mà chúng tôi kiểm soát hoặc mà chúng tôi kiểm soát cùng với chúng tôi.

Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho Bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi cụ thể.

Với người dùng khác: Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác khác trong các khu vực công khai với người dùng khác, thông tin này có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra ngoài.

Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Bảo lưu Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty sẽ bảo lưu Dữ liệu Cá nhân của Bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ bảo lưu và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong mức cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi bắt buộc phải bảo lưu dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng), giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ bảo lưu Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Thông tin Sử dụng thường được bảo lưu trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để củng cố bảo mật hoặc để cải thiện tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để bảo lưu dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và ở bất kỳ nơi nào các bên tham gia vào việc xử lý được đặt. Điều này có nghĩa rằng thông tin này có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc thẩm quyền chính phủ của bạn, nơi luật pháp về bảo vệ dữ liệu có thể khác so với luật pháp của thẩm quyền của bạn.

Sự đồng tình của bạn với Chính sách Bảo mật này, theo sau bởi việc gửi thông tin của bạn như vậy, đại diện cho việc bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó.

Công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và tuân thủ với Chính sách Bảo mật này và không có việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia mà không có các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ trong việc xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn xóa một số thông tin về bạn từ trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu có, và truy cập vào phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần bảo lưu một số thông tin khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở pháp lý để làm như vậy.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn Giao dịch Kinh doanh Nếu Công ty tham gia vào sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển đi. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển và trở thành một phần của Chính sách Bảo mật khác.

An ninh của Dữ liệu Cá nhân của Bạn

An ninh của Dữ liệu Cá nhân của bạn quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền dữ liệu trên Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện chấp nhận được thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đối tượng người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân có thể xác định từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là người cha hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý xác thực của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần phải dựa vào sự đồng ý như một cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý từ phía cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ của bạn trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến Trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không được vận hành bởi chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn xem xét Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc thông báo quan trọng trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi trở nên hiệu quả và cập nhật “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi khuyến cáo bạn xem xét Chính sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bằng email: vieclamspa.vn@gmail.com

Fan page: https://facebook.com/tuyenthonail