Cơ hội đi làm Nail ở Canada

Sau 3-5 năm, có cơ hội định cư Canada và bảo lãnh người thân

Tỉ lệ đạt visa >90% | Công ty XKLĐ Canada uy tín